Ik ben Sandra en werk alweer tien jaar bij MEE drechtsteden. Ik werk hier als consulent waarbij ik samen met mensen die vastgelopen zijn in de maatschappij ga kijken hoe ze weer zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan deze maatschappij. 

Ik maak daarbij zoveel mogelik gebruik van de eigen kracht van de client en zijn netwerk. Sinds twee jaar werkt MEE met een nieuw integraal registratiesysteem. Ik ben hierbij nauw betrokken geweest als key user. Ik vind het leuk te kijken hoe de techniek ons ingewikkelde leven wat gemakkelijker en georganiseerder kan maken en zoek hierbij graag naar de mogelijkheden. Ik vind het in dit kader een enorm leuke opdracht de apps voor de jeugd te checken en te kien naar het nut en de zin hiervan voor ouders, kinderen, maar ook de hulpverleningsinstanties.