Hallo,
Ik ben Myrthe Megens, jeugdprofessional in de gemeente Rucphen. Namens Stichting Spring ondersteun ik wanneer ouders uit de gemeente Rucphen vragen hebben over opgroeien of opvoeden. Samen met ouders wordt er bekeken waar ondersteuning nodig hebben. In eerste instantie ga ik zelf bij de gezinnen thuis aan de slag. Wanneer dit niet toereikend blijkt te zijn, kan ik ouders doorverwijzen naar specialistische zorgaanbieders. Ook zijn we bereikbaar voor ketenpartners, artsen en zorgaanbieders voor overleg. In de huidige maatschappij wordt het gebruik van de smartphone en social media steeds prominenter. Mede om die reden denk ik dat het gebruik van apps in de jeugdhulpverlening een toegevoegde waarde kan hebben voor zowel de jongere, ouders als de betrokken hulpverleners. Door samen met ouders te testen, kan er bekeken worden wat werkt en wat er nodig is om een app gebruiksvriendelijker te maken!