Na 5 jaar als pedagogisch medewerker op een leefgroep van Altra Jeugdzorg & onderwijs gewerkt te hebben, werk ik sinds 2004 als ambulant hulpverlener van multiprobleemgezinnen bij Spirit Jeugd en Opvoedhulp. 

Deze gezinnen hebben op verschillende leefgebieden al langere tijd grote problemen bijv. in de opvoeding, contact met instanties, met financiën, huisvesting, relatie, politiecontacten enz. 

In mei 2009 ben ik 1 jaar 9 maanden gedetacheerd geweest als gezinsmanager OMPG (overrlast multi probleem gezinnen) bij Jeugdbescherming Amsterdam.

Ik vind het belangrijk dat diegene die hulp vraagt alles open kan bespreken en eerlijke /duidelijke antwoorden terug krijgt. Ik wil de ondersteuning bieden zodat hij/zij eventuele problemen in de toekomst weer zoveel mogelijk zelfstandig kan oplossen.