Jeugdprofessional bij Stichting Spr!ng. Wanneer er voor een jeugdige ondersteuning nodig is, kan hij of zij en zijn opvoeders bij ons terecht. De jeugdprofessional is bereikbaar voor verwijzers, zoals huisartsen en scholen. Als jeugdprofessional heb je naast de jeugdigen en hun gehele systeem veel samenwerking met verschillende ketenpartners. Als jonge stichting is het goed om mee te bewegen en te kijken welke mogelijkheden er zijn en waar deze liggen, zeker op het gebied van communicatie. Deze communicatie is zowel belangrijk met het gezin, jeugdigen en ketenpartners en als collega’s onderling. Vanuit hulpverleningsoogpunt kijk ik naar gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie van de apps. Voor de werking van de apps zal ik deze zelf in de praktijk uitvoeren samen met mijn collega’s.