Na het afronden van bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en masteropleiding Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam ben ik gaan werken bij Hogeschool Leiden. Tijdens mijn studie was ik onder andere als stagiaire betrokken bij dataverzameling in het kader van het landelijke leefklimaatonderzoek. In mijn masterfase is het onderzoek uitgebreid met werkklimaatonderzoek onder de pedagogisch medewerkers. 

Na mijn studie ben ik bij de onderzoeksprojecten betrokken gebleven en zijn de werkzaamheden van het lectoraat nog meer uitgebreid, met leerklimaat in VSO scholen en het werkklimaat van docenten. Daarnaast kijken we samen met de locaties waar we onderzoek doen of er nog meer praktijkgerichte onderzoeksvragen spelen. Veiligheid, onderlinge groepsprocessen en motivatie zijn bijvoorbeeld thema's die we ook kunnen betrekken bij het regelmatig betrekken bij het leef, leer- en / of werkklimaatonderzoek. Naast intensieve samenwerking met de praktijk (zoals locaties van Horizon), werken we ook nauw samen met andere onderwijsinstellingen zoals Hogeschool Windesheim en Universiteit van Amsterdam.

- Persoonlijke interesses: hockey, koken, snowboarden, reizen.