Er is geen opleiding voor en wat goed en niet goed is, is van vele factoren afhankelijk. Niet altijd hebben je beslissingen het gewenste effect. Waar kan dit aan liggen? En hoe houdt je de regie? Deze app geeft spelenderwijs inzicht in de effecten van de opvoedkeuzes die je maakt. Het vergroten van je inzicht en een bewuste(re) aanpak kunnen een groot verschil maken.

Met de kennis en ervaring in gedragsverandering en kennisoverdracht hebben gedragswetenschappers, pedagogische medewerkers en docenten van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs deze applicatie ontwikkeld. Een spel om de effecten van opvoedkeuzes eens anders en vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Alleen of met een tegenspeler kom je als opvoeder in (dagelijkse) situaties terecht die je tijdens de opvoeding kunt ervaren/beleven. Hoe kan je kind reageren als het bijvoorbeeld later dan afgesproken thuis komt en je vraagt naar de reden. Door de verschillende reactiemogelijkheden van je virtuele kind, wordt een situatie van verschillende kanten belicht. Na de situatie-ervaring wordt er feedback gegeven op je handelen. Was het handig wat je deed of kun je met een andere benadering het gedrag (van je kind) beïnvloeden?

Kunst van Opvoeden is geschikt voor iedereen. Ouders en opvoeders, professionals in jeugdzorg of onderwijs en ook voor jeugdigen zelf.

De app is te downloaden in de App store en Google play store of via de volgende link: www.kunstvanopvoeden.nl