Multi Systeem Therapie bij Juvent
Per januari 2015 is het zorgaanbod van Juvent uitgebreid met MST: Multi Systeem Therapie. Voorheen werd MST aangeboden door de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin. Met de overgang komen ook vier medewerkers van de Viersprong mee naar Juvent.

Wat houdt MST in?
MST is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met complexe gedragsproblemen en dikwijls delinquent gedrag waardoor uithuisplaatsing dreigt. Veelal is dat een plaatsing in een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdzorg plus-instelling. Bij MST bezoekt de behandelaar het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie en verzorgt 24 uur per dag bereikbaarheid. Uitgangspunt van MST is dat het antisociaal gedrag van de jongere meerdere oorzaken tegelijk heeft: kenmerken van de jongere zelf, maar ook het gezin, de vriendengroep, de school en de buurt spelen een rol. Daarom wordt de omgeving van jongere actief bij de behandeling betrokken. De behandeling duurt vijf maanden, met een maximum van zes.

Wat bereik je met MST
Een MST therapeut probeert te voorkomen dat jongeren in jeugdgevangenissen -of andere gesloten instellingen- geplaatst worden. In 9 van de 10 gezinnen lukt het om de onderlinge relaties en de sfeer thuis te verbeteren, jongeren te helpen aan een zinvolle dagbesteding en om nieuwe politiecontacten te voorkomen. Zo functioneert iedereen in het gezin beter en blijkt uithuisplaatsing vaak niet nodig.

Voordeel door inzet MST
Door MST in te zetten, kunnen hoge kosten door opname in een Justitiële Jeugdinrichting of een gesloten Jeugdzorgplus instelling worden voorkomen. De resultaten op terugval na behandeling tonen succesvolle percentages.

Relatie met IPT
MST lijkt op Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT). IPT van Juvent richt zich ook op een breed scala van problemen, maar dan voor jongeren van 0-18 (soms tot 23) jaar. Veelal is de problematiek  lichter van aard dan bij MST. Zowel  MST als IPT  gaat uit van het verbeteren van de thuissituatie, waarbij MST-therapie intensiever en frequenter wordt ingezet.

Meer weten? 
Zie de folder op www.juvent.nl/juvent/folders.htm of de website van www.mst-nederland.nl