De jeugdzorg verhuist de komende jaren van de stadsregio naar de gemeente. De gemeente wordt daarmee verantwoordelijk voor alle taken rondom het veilig en gezond opgroeien van alle Amsterdamse kinderen. Wat een kans! Rondom het huidige systeem zijn de nodige problemen bekend. Het aanbod sluit slecht aan bij de vraag, de kosten zijn onbeheersbaar, innovatie vindt beperkt plaats en het imago is niet best. De gemeente Amsterdam heeft daarom in haar visie en programma ‘Om het kind!’ al een aantal duidelijke statements opgenomen over hoe zij de zorg voor jeugd anders wil organiseren. 

Inspireren
In het proces om samen met aanbieders tot een functioneel ontwerp te komen, blijkt het lastig om van de huidige situatie los te komen. De vraag “Wat als we nu eens helemaal opnieuw beginnen?” stellen we om betrokkenen uit te dagen de jeugdzorg anders in te richten. Onze ambitie is: neem lessons learned mee, maar inspireer elkaar vooral vanuit nieuwe mogelijkheden.

Wij realiseren ons dat onderstaand ontwerp verstrekkend is, en zelfs op een aantal punten in de directe toekomst moeilijk realiseerbaar is. Toch zetten we dit ontwerp bewust als een paradigma verschuiving neer, zodat we toekomstige veranderingen altijd in het totaalbeeld van dit innovatieve Functioneel Ontwerp kunnen zien; veranderingen in de context van Jeugdzorg 3.0.

Jeugdzorg 3.0
Dit voorliggend innovatief en alternatief jeugdzorg ontwerp noemen we Jeugdzorg 3.0, naar de analogie van het benutten van de online mogelijkheden om slimmer te organiseren én het centraal zetten van gezin en maatschappij:

  • Jeugdzorg 1.0: het traditioneel aanbod gericht en offline organiseren van jeugdzorg;
  • Jeugdzorg 2.0: het benutten van online mogelijkheden in de traditionele manier van organiseren;
  • Jeugdzorg 3.0: staat voor het opnieuw gezins- en vraaggericht organiseren op basis van online mogelijkheden. 

Download
BijlageGrootte
PDF icon Rapport Jeugdzorg 3.01.51 MB