Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt al meer dan 50 jaar kinderen met minder kansen. Mede dankzij de jaarlijkse collecte helpt Kinderhulp jaarlijks tienduizenden kinderen, tot nu toe vooral binnen de jeugdzorg. Maar ook daarbuiten is de nood hoog. Maar liefst een half miljoen kinderen in ons land groeit op in armoede. Voor hen zijn vanzelfsprekende dingen, zoals een weekje kamperen, een fiets, zwemles of een abonnement op een sportvereniging, vaak niet weggelegd. Kinderhulp vindt dit niet acceptabel en wil hier iets aan doen.

Juvent
Kinderen hebben het in ons land lang niet altijd gemakkelijk. Ongeveer 1 op de 20 kinderen krijgt te maken met jeugdzorg, meestal als gevolg van problemen in de thuissituatie. Intensieve thuisbegeleiding en daghulp zijn dan vaak nodig. Soms is uithuisplaatsing onvermijdelijk en komt een kind in een leefgroep of pleeggezin terecht. Daar ontbreekt vaak het geld voor de gewone leuke dingen die deze kinderen juist zo hard nodig hebben.

Zeeland
In Zeeland gaan dit jaar weer veel collectanten op pad voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Ook medewerkers en vrienden van Juvent collecteren elk jaar voor Kinderhulp. Want dankzij de bijdragen van Kinderhulp kunnen ook kinderen in de jeugdzorg een dagje uit, lid worden van scouting, een computer voor school aanschaffen of zelfs zwemles krijgen. 

Gewoon geluk voor alle kinderen!
Kinderhulp en Juvent vinden dat alle kinderen de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen en (leuke) ervaringen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door lid te worden van de plaatselijke voetbalclub. Ook een weekje kamperen kan hen helpen om even hun problemen te vergeten en gewoon kind te zijn. 

In de jeugd wordt de basis gelegd voor je verdere leven. Daarom is het zo belangrijk om juist kinderen die het moeilijk hebben, een steuntje in de rug te geven. Kinderhulp en Juvent hopen daarom op uw gulle gift aan de collectant!