Samen1Plan

Deze applicatie heeft een rating.
Samen1Plan is een digitaal samenwerkingsdossier dat ontwikkeld is in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en is ingericht om te werken volgens...

Na het valideren van de Samen1Plan Applicatie, zijn er geen punten gevonden die de gebruiker in gevaar brengt bij het gebruik van de applicatie. Er is een duidelijke Algemene Voorwaarden en Privacy document waarin duidelijk is uitgelegd wat de applicatie opslaat en hoe Stichting Inklus daarmee omgaat. De applicatie zelf houdt zich ook aan deze voorwaarden.

Het enige opmerkingspunt is dat niet duidelijk is aangegeven wie over de Google Analytics gegevens kan beschikken. Deze zijn uiteraard geanonimiseerd en leveren daarom geen probleem voor de gebruikers, maar het is wel goed aan te geven welke partijen daadwerkelijk toegang hebben over de gegevens.

Nut

De web Applicatie werkt naar behoren en er waren geen problemen gevonden welke het normaal gebruik van deze applicatie in de weg zouden staan op technisch vlak. 

Privacy

Samen1Plan heeft goede Algemene voorwaarden en Privacy Statement documenten. Gebruikers zijn duidelijk ingelicht en kunnen ervan uitgaan dat Samen1Plan er alles aan doet hun gegevens te beschermen.

Beveiliging

Geen problemen gevonden met de beveiligingsinrichting van de Samen1Plan applicatie. Enige opmerking is het gebruik van een COMODO certificaat, welke geen publieke audit rapporten geven en daardoor de betrouwbaarheid van het certificaat niet volledig vastgesteld kan worden.