Sam

Deze applicatie heeft een rating.
Sam! is een laagdrempelig digitaal platform waar ouders, verzorgers en jongeren uit Amsterdam antwoord vinden op opgroei- en opvoedvragen, online...

Na het valideren van de Sam Amsterdam Applicatie zijn er geen speciale aandachtspunten naar voren gekomen.

Er is een duidelijke Algemene Voorwaarden en Privacy document waarin duidelijk is uitgelegd wat de applicatie opslaat en hoe daarmee wordt omgegaan. De applicatie zelf houdt zich ook aan deze voorwaarden.

Nut

De Web Applicatie werkt naar behoren en er waren geen problemen gevonden welke het normaal gebruik van deze applicatie in de weg zouden staan op technisch vlak. 

Privacy

Sam Amsterdam heeft goede Algemene voorwaarden en Privacy Statement documenten. Gebruikers zijn duidelijk ingelicht en kunnen ervan uitgaan dat Sam Amsterdam er alles aan doet hun gegevens te beschermen.

Beveiliging

Op het gebied van beveiliging zijn er geen bijzonderheden gevonden.