JouwGGD

Deze applicatie heeft een rating.
JouwGGD.nl is een samenwerking van 17 GGD’ en en een Jeugdzorgorganisatie. Daarnaast is informatie van de Stichting Opvoeden speciaal gericht op...

JouwGGD levert de gebruikers de mogelijkheid discreet informatie in te winnen en een privé persoonlijk gesprek te hebben met de GGD hulpverleners. Hiermee wordt de gebruiker direct geholpen en worden vele zorgen mogelijk direct geadresseerd.

Na het valideren van de JouwGGD Applicatie, zijn er geen punten gevonden die de gebruiker in gevaar brengt bij het gebruik van de applicatie. Er is een duidelijke Algemene Voorwaarden en Privacy document waarin duidelijk is uitgelegd wat de applicatie opslaat en hoe GGD daarmee omgaat. De applicatie zelf houdt zich ook aan deze voorwaarden.

Het enige opmerkingspunt is dat niet duidelijk is aangegeven wie over de Google Analytics gegevens kan beschikken. Deze zijn uiteraard geanonimiseerd en leveren daarom geen probleem voor de gebruikers, maar het is wel goed aan te geven welke partijen daadwerkelijk toegang hebben over de gegevens.

Nut

De web Applicatie werkt naar behoren en er waren geen problemen gevonden welke het normaal gebruik van deze applicatie in de weg zouden staan op technisch vlak.

Privacy

JouwGGD heeft goede Algemene voorwaarden en Privacy Statement documenten. Gebruikers zijn duidelijk ingelicht en kunnen ervan uitgaan dat JouwGGD er alles aan doet hun gegevens te beschermen.

Beveiliging

Geen problemen gevonden met de beveiligingsinrichting van de JouwGGD applicatie.