Jouw Omgeving

Deze applicatie heeft een rating.
Jouw hulp, op jouw moment, op jouw plek. In de zorg wordt in toenemende mate gezocht naar manieren om hulpverlening effectiever, efficiënter en...

Na het valideren van de ‘Jouw Omgeving’ Applicatie, zijn er geen punten gevonden die de gebruiker in gevaar brengt bij het gebruik van de applicatie. Er is een duidelijke Algemene Voorwaarden en Privacy document waarin duidelijk is uitgelegd wat de applicatie opslaat en hoe ‘Jouw Omgeving’ daarmee omgaat. De applicatie zelf houdt zich ook aan deze voorwaarden.    

Nut

JouwOmgeving is een goed uitziend platform voor jongeren/cliënten waar zij zelf de regie over hun hulpverleningstraject op kunnen nemen. Het is erg bruikbaar voor cliënten met meerdere hulpverleners. Fijn dat alles opgedeeld is in taps (dagboeken/rapportages/werkplannen/berichten) en er weinig ‘doorklik’ mogelijkheden zijn. Dat houdt het lekker simpel voor gebruik. Handig zijn ook de foto’s bij bijvoorbeeld de deelnemers in de berichten. Zo is direct duidelijk tussen wie de berichten plaatsvinden. Om JouwOmgeving goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk te leren, wat voor wie zichtbaar is (in het kader van privacy vanuit de cliënt). Binnen JouwOmgeving is het namelijk mogelijk om als cliënt verschillende onderdelen te delen voor verschillende hulpverleners.

De web Applicatie werkt naar behoren en er waren geen problemen gevonden welke het normaal gebruik van deze applicatie in de weg zouden staan op technisch vlak. Tevens levert ‘Jouw Omgeving’ een zeer stimulerende omgeving met veel eigen content, welke een extra waardering verdient.

Privacy

‘Jouw Omgeving’ heeft goede Algemene voorwaarden en Privacy Statement documenten. Gebruikers zijn duidelijk ingelicht en kunnen ervan uitgaan dat ‘Jouw Omgeving’ er alles aan doet hun gegevens te beschermen.

Beveiliging

Geen problemen gevonden met de beveiligingsinrichting van de ‘Jouw Omgeving’ applicatie.