Blogboek

Deze applicatie heeft een rating.
Blogboek is een online communicatiemiddel voor ouders, om het contact te onderhouden met leerkrachten en zorgverleners. En om ervoor te zorgen dat...

Blogboek levert de mogelijkheden om centraal te kunnen communiceren over de hulpbehoefte van een kind. Door Kind, Ouders en leerkrachten/hulpverleners te verbinden op 1 platform, wordt de communicatie eenvoudiger en helderder en staan de doelen voorop.

Na het valideren van de BlogBoek Applicatie, zijn er geen punten gevonden die de gebruiker in gevaar brengt bij het gebruik van de applicatie. Er is een duidelijke Algemene Voorwaarden en Privacy document waarin duidelijk is uitgelegd wat de applicatie opslaat en hoe Stichting Inklus daarmee omgaat. De applicatie zelf houdt zich ook aan deze voorwaarden.

Het enige opmerkingspunt is dat niet duidelijk is aangegeven wie over de Google Analytics gegevens kan beschikken. Deze zijn uiteraard geanonimiseerd en leveren daarom geen probleem voor de gebruikers, maar het is wel goed aan te geven welke partijen daadwerkelijk toegang hebben over de gegevens.

Nut

Blogboek is een handige, makkelijke website waarop je zelf jouw eigen gegevens over hulpverlening kwijt kunt. Naast het aanmaken van je eigen profiel kan je doelen, afspraken en aantekeningen in Blogboek opslaan. Desgewenst kan je toegang geven aan hulpverleners om mee te kijken op de voortgang van de doelen. Blogboek is makkelijk in het gebruikt, zorgt voor een laagdrempelige communicatie met hulpverleners en in Blogboek heb je zélf de regie over jouw gegevens. 

De web Applicatie werkt naar behoren en er waren geen problemen gevonden welke het normaal gebruik van deze applicatie in de weg zouden staan op technisch vlak.

Privacy

Geen problemen gevonden met de beveiligingsinrichting van de BlogBoek applicatie.

Beveiliging

BlogBoek heeft goede Algemene voorwaarden en Privacy Statement documenten. Gebruikers zijn duidelijk ingelicht en kunnen ervan uitgaan dat BlogBoek er alles aan doet hun gegevens te beschermen.